Webové stránky www.bankabezbarier.cz jsou navíc uzpůsobeny pro používání zrakových kompenzačních pomůcek, klíčové informace pro neslyšící jsou na webu tlumočeny do znakového jazyka.

„Zvláštní web pro handicapované se mi moc líbí. Těším se z toho, že se na webu mohu podívat, jaké další služby mohu jako handicapovaný využít,“ uvádí Tomáš Lanc, pohybově handicapovaný klient České spořitelny.

„Je to věc záslužná. Jsem zvědav zejména na možnosti v malých městech, nebudu muset cestovat příliš daleko za pobočkou, která mi umožní něco víc,” doplňuje Jindřich Gombos, nevidomý klient České spořitelny.

Česká spořitelna má dnes 234 bezbariérových poboček a 679 bankomatů se zvukovým výstupem pro nevidomé. Službu online tlumočení a online přepis pro nedoslýchavé a neslyšící klienty lze využít v 26 pobočkách. Dalších 26 poboček bylo ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vybráno pro umístění zvukové navigace. Kromě toho nese 42 poboček České spořitelny označení Přátelské místo.