Životnost všech materiálů je omezená. V životě každého domu přijde chvíle, kdy je potřeba stávající krytinu nahradit krytinou novou. Důvody mohou být různé. Původní krytina už může být za hranicí životnosti, krytina nemusí vyhovovat v případě vestavění obytného podkroví nebo jste se rozhodli dům přistavět.

Jaký zvolit postup

Nejprve bychom si měli ujasnit, co od nové střechy očekáváme. Nejde jen o estetickou stránku, ale důležitá je především funkčnost střechy. První otázkou je, bude-li pod střechou obytné podkroví nebo ne. V případě obytného podkroví je nejvýhodnější zvolit skladbu střechy s větranou mezerou, která usnadňuje odvod vlhkosti, která vzniká při provozu domácnosti.

Je potřeba si uvědomit, jaké prvky budou na střeše umístěny, počítat s držáky pro solární panely, prostupy pro antény a další instalace, zvážit rozmístění střešních oken.

Je potřeba si uvědomit, jaké prvky budou na střeše umístěny, počítat s držáky pro solární panely, prostupy pro antény a další instalace, zvážit rozmístění střešních oken.

Oprava nebo výměna krovu

Hned na druhém místě je posouzení stavu krovu. V první řadě je potřeba ověřit, jestli není krov napadený škůdci nebo houbami. Pokud byste si nebyli jistí, je výhodné se obrátit na odborníka. Toto posouzení může ušetřit řadu zbytečných nákladů v budoucnosti. Někdy je možné starý krov pouze opravit a napustit vhodnými prostředky, pokud je krov napadený ve velkém rozsahu, je potřeba vyměnit některé prvky, někdy i celý.

Je potřeba posoudit únosnost starého krovu a ověřit, jestli nebyl napaden škůdci.

Je potřeba posoudit únosnost starého krovu a ověřit, jestli nebyl napaden škůdci.

Další otázkou je nosnost krovu. Starý krov může být oslabený. Pokud navíc přidáváte izolaci a sádrokarton nebo jiný podhled, krov bude víc zatížený a je potřeba s tím počítat při volbě druhu krytiny. Krov nemusí novému zatížení vyhovět a může být potřeba ho zpevnit. Někdy může být v takové případu výhodnější původní krov vyměnit za nový.

Volba krytiny

Při volbě vhodného typu krytiny bychom se v první řadě měli zaměřit na její hmotnost, jak již bylo řečeno, z důvodu únosnosti krovu. Dále je potřeba vybrat vhodnou krytinu s ohledem na sklon a tvar střechy i umístění stavby. Jen některé krytiny jsou vhodné pro nízké sklony střech. Česká republika se dělí do několika klimatických oblastí, v každé z nich můžeme očekávat jiné množství sněhových srážek. Výhodné je zvolit krytinu, u které výrobce nabízí i celý systém doplňků, jako jsou sněhové zachytávače, stupačky, prostupy pro anténu nebo odvětrání atd.

V jaké klimatické oblasti se vaše stavba nachází si můžete ověřit na stránkách www.cembrit.cz

V jaké klimatické oblasti se vaše stavba nachází, si můžete ověřit na stránkách www.cembrit.cz

V případě obytného podkroví bychom si měli dát také pozor na hluk z dopadajících dešťových kapek, který může být přenášen do podstřeší.

Je důležité zvolit krytinu, která je určená pro vaší klimatickou oblast a sklon vaší střechy.

Je důležité zvolit krytinu, která je určená pro vaší klimatickou oblast a sklon vaší střechy.

Jak vybrat realizační firmu

Asi není lepšího doporučení než osobní zkušenost. Pokud někdo z vašeho okolí již krytinu měnil a je s výsledkem spokojený, je nejlepší požádat o kontakt na prováděcí firmu, která výměnu realizovala.

Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, je nejlepší se obrátit přímo na výrobce krytiny, pro kterou jste se rozhodli. Výrobci krytin pořádají školení pro pokrývače a učí je, jak správně s jejich materiálem pracovat. Protože je i v zájmu výrobce, aby byla pokládka provedena odborně, bude vždy schopný vám poskytnout kontakty na osvědčené pokrývače ve vašem okolí.

U sněhových zachytávačů můžete vybírat ze široké nabídky tvarů a barev.

U sněhových zachytávačů můžete vybírat ze široké nabídky tvarů a barev.

Bude potřeba ohlášení stavby?

Pokud se váš dům nenalézá v památkově chráněné oblasti a nová krytina bude ze stejného materiálu, jako krytina původní, nebudete krov zvedat, vestavovat podkroví nebo jinak zasahovat do jeho statiky, jedná se o údržbu stavby a povolení nepotřebujete. Všechny tyto práce nesmí ovlivnit statickou stránku budovy. Bere se ohled také na požární bezpečnost stavby a hygienické požadavky, vždy se zeptejte na stavebním úřadě, který si ale někdy může vyžádat ohlášení, například při výměně původní krytiny s obsahem azbestu.

Ohlášení stavby

V případě, že střechu zvedáte, zasahujete do konstrukce krovu (například pokud je krov napadený a některé jeho části je potřeba nahradit novými, nebo krov nemá dostatečnou únosnost a je potřeba jej zpevnit), pokud plánujete nahradit lehkou, např. plechovou, krytinu těžším materiálem, nebo si stavební úřad ohlášení vyžádá, bude postup následující. Nejprve si musíte zajistit projekt. Projekt bude obsahovat stavební část, statické posouzení a požární zprávu. Je potřeba si také zajistit souhlas všech sousedů. Stačí, když vám podepíší výkresy stavby. Pokud váš dům stojí na kraji parcely, a budete při realizaci muset vstoupit na sousedův pozemek, je potřeba jeho písemný souhlas, i když je sousedem obec. V případě, že je ve vaší obci nadzemní el. vedení, je také potřeba získat souhlas správce tohoto vedení. Před podáním samotného ohlášení musíte také projekt předložit odboru životního prostředí k vyjádření. Pokud budete mít všechny potřebné podklady pohromadě, můžete vyplnit formulář pro ohlášení stavby a spolu s podklady jej odevzdat na podatelně stavebního úřadu. Úřad by se měl vyjádřit cca do 30 dnů. Nakonec zaplatíte správní poplatek a můžete se pustit do výměny krytiny.

Pokud se vaše stavba nachází v památkové zóně, budete k ohlášení stavby potřebovat navíc ještě vyjádření orgánu státní památkové péče.

Pokud se vaše stavba nachází v památkové zóně, budete k ohlášení stavby potřebovat navíc ještě vyjádření orgánu státní památkové péče.

 

V případě, že ohlášení stavby není potřeba, je vše mnohem jednodušší. Do výměny krytiny se můžete pustit hned po uzavření smlouvy s realizační firmou.

Cembrit - lehká vláknocementová střešní krytina

Vláknocementová střešní krytina patří k nejlehčím střešním krytinám na trhu. Je třikrát lehčí než betonové a pálené krytiny. Zbytečně tedy nezatíží starší krov, který by těžkou krytinu už nemusel unést.

Je vyrobena z přírodních surovin

Vláknocementová střešní krytina Cembrit se vyrábí ve dvou závodech v České republice, v Berouně a v Šumperku, z čistě přírodních surovin. Mezi základní suroviny pro výrobu vláknocementu patří cement, minerální plniva, celulóza, netoxická organická vlákna a samozřejmě malé množství vody. Díky použití čistě přírodních materiálů jsou desky plně recyklovatelné a v souladu s trendem udržitelného rozvoje.

Díky svému čistému elegantnímu vzhledu se vláknocementová krytina dobře kombinuje s různými materiály fasády.

Díky svému čistému elegantnímu vzhledu se vláknocementová krytina dobře kombinuje s různými materiály fasády.

Není hlučná

Hlučnost je vlastnost, na kterou by dnes jistě nezapomněli mnozí investoři, kteří si na střechu vybrali plechové krytiny. V případě obytného domu je hluk od kapek deště dopadajících na střechu, který proniká do podstřeší obtěžující. Vláknocementová krytina Cembrit tlumí hluk dopadajících kapek.

Snadno se zpracovává

Střechy domů mají často složité tvary. Výhodou vláknocementové krytiny je, že se snadno tvaruje a díky tomu je možné ji snadno vyskládat i na různé vikýře a speciální tvary střech, které mohou být v případě betonové nebo keramické krytiny problematické.

K dispozici jsou veškeré doplňky

K vláknocementové střešní krytině Cembrit je také k dispozici kompletní sortiment doplňků, jako jsou prostupy pro anténní rozvody, tašky pro odvětrání, stupačky a plošiny pro kominíky, sněhové zachytávače i výlezy na střechu. Jedná se tak o kompletní systém, který zajišťuje dlouholetou funkčnost střechy.

K vláknocementové střešní krytině Cembrit je k dispozici kompletní sortiment doplňků.

K vláknocementové střešní krytině Cembrit je k dispozici kompletní sortiment doplňků.

Společnost Cembrit, výrobce vláknocementové střešní krytiny, vám poskytuje maximální servis. Kontaktujte svého regionálního zástupce, který vám pomůže s výběrem nejvhodnějšího řešení.

www.cembrit.cz