Celkovou platbu za elektřinu neovlivňuje jen energetická úspornost provozu domácnosti a výsledný stav elektroměru, ale i povinné měsíční poplatky. Mezi ty patří i takzvaný „stálý měsíční plat za rezervovaný příkon“. Lidově se mu také přezdívá poplatek za jistič, protože se výše platby odvíjí od velikosti hlavního jističe.

Proudová hodnota jističe je udávána v ampérech (A) a zjednodušeně říká, kolik přístrojů můžete v domácnosti zapojit do elektrické sítě. Když bude v určitou chvíli spotřeba vaší domácnosti vyšší, dojde k výpadku elektrického proudu.

„Příliš silný jistič ale rezervuje zbytečně mnoho proudu v síti a znamená zbytečně vysoké pravidelné platby domácnosti,“ upozornila Vladimíra Rosendorfová, energetická poradkyně Skupiny ČEZ. Prověření velikosti jističe se proto vyplatí například při přestěhování nebo pořízení nové nemovitosti.

Měsíční platba za jistič

Nejčastější hodnota jističe u domácností je 3× 25 A. V kombinaci s distribuční sazbou D02d určenou především pro byty, kde elektřina neslouží k vytápění ani ohřevu vody, zaplatí domácnost distribuční společnosti stálý měsíční plat za rezervovaný příkon 60 až 68 korun měsíčně. V případě menšího odběru (distribuční sazba D01d) a jističe do 1× 25 A jde o 3 až 6 korun, ale u vyššího odběru (distribuční sazba D45d) a jističe od 3× 32 A do 3× 40 A je měsíční poplatek 396 až 480 korun. Roční rozdíl v případě špatné volby distribuční sazby a síly jističe tak může přesáhnout 4 900 korun.

Zjistěte, jak umíte šetřit energiemi, a vyhrajte mobil a další ceny na www.energetickytest.cz.


„Nejste-li si jisti, že máte distribuční sazbu a hlavní jistič nastaveny správně, doporučuji obrátit se s dotazem na pracovníky zákaznické linky nebo pracovníky kontaktních center. Změnu stojí za to s distributorem projednat také při každé zásadní změně charakteru odběru či při připojení nového spotřebiče s příkonem nad 3,5 kW,“ uvedla energetická poradkyně Skupiny ČEZ. Vlastní výměnu si potom zákazník zajišťuje zpravidla sám prostřednictvím elektroinstalační firmy.

Budoucnost povinných plateb

Vzhledem k připravovanému návrhu nového energetického zákona bude hodnota jističe pravděpodobně rozhodující i pro povinné platby na podporu obnovitelných zdrojů, které tvoří asi 10 % celkového vyúčtování za elektřinu.

„Zatímco dosud o výši poplatku rozhodovala spotřebovaná elektřina, říjnový návrh vlády poplatek stanovuje podle hlavního jističe. Pokud máte jistič zvolen správně, novela by vám s účtem za elektřinu zahýbat neměla. V případě příliš silného jističe se ale prostor pro úsporu ještě zvětší,“ říká Vladimíra Rosendorfová.

bez

Zkuste si Energetický test národa a vyhrajte nový telefon Samsung Galaxy Young 2 a navíc zdarma měsíc neomezeného volání od virtuálního operátora MOBIL OD ČEZ.