Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků. Například u broušených pálených prvků budete pro zdění potřebovat lepidlo, zatímco u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému, kde jsou rozměry prvků opět upraveny do dvou variant: Pro klasické a pro tenkovrstvé zdění.

Ukázka realizace

Ukázka realizace

FOTO: KM Beta a.s.

Suché maltové směsi se zimní úpravou

Aktuální novinkou jsou cementové potěry, zdící malty a tepelně izolační malty.  Vyrábějí se s přísadou,
která umožňuje tvrdnutí i za velmi nízkých teplot. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc. Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad:

 • zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
 • tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
 • zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 °C
 • teplota zdění musí být 3× během dne (při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 °C
 • za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno záměsovou vodu ohřívat
 • při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 °C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
 • po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
 • při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
 • teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.)
Výrobky Profimix

Výrobky Profimix

FOTO: KM Beta a.s.

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti suchých maltových směsí. Pytle jsou na boční straně označeny písmenem "Z". Například ZM 901 Z.

Jejich přehled a použití najdete na www.kmb-profimix.cz.

Materiály se zimní úpravou, které KMB vyrábí:

 • CP 101 Z Cementový potěr C 20 se zimní úpravou
 • CP 101 j Z Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou
 • CP 102 Z Cementový potěr C 25 se zimní úpravou
 • CP 102 j Z Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou
 • CP 103 Z Cementový potěr C 30 se zimní úpravou
 • ZM 901 Z Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou
 • ZM 901 j Z Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou
 • ZM 902 Z Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou
 • ZM 905 Z Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou
 • ZM 906 Z Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou
 • ZM 910 Z Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou
 • ZM 911 Z Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru -Lepidlo CBC se zimní úpravou
 • ZM 912 Z Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra - Lepidlo CB se zimní úpravou
 • ZM 920 Z Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou
 • ZM 921 Z Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky - Lepidlo SX se zimní úpravou
 • TM 501 Z Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou

2 v 1

Na každou stavbu Vám KM BETA dodá zdivo včetně potřebného množství zdicích malt i omítek. Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Lepidla a malty PROFIMIX tvoří systém se zdicími prvky (pálené zdivo PROFIBLOK, vápenopískové zdivo SENDWIX), tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz. Nabídka značky PROFIMIX, stejně jako dalších materiálů, zahrnuje jedinečný servis společnosti KM Beta, a to jednak technické poradenství a jednak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby materiálu.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.