Obchodní podmínky, podmínky uzavření smlouvy a zákaznický servis

Cena je samozřejmě jedním z nejdůležitějších kritérií výběru nového dodavatele elektřiny a plynu. Zde si zákazník musí dát pozor na to, zda skutečně porovnává celkovou cenu nového dodavatele. Porovnání celkových ročních nákladů u různých dodavatelů naleznete v naší kalkulačce elektřinyzemního plynu. Kromě ceny jsou však neméně důležité i obchodní podmínky, podmínky konkrétní uzavírané smlouvy a také zákaznický servis, jaký dodavatel nabízí.

1.      Smlouva se uzavírá na dobu určitou (na jak dlouhou dobu)/ neurčitou? Jaké jsou podmínky jejího ukončení?

Při uzavírání smlouvy jde zřejmě o nejdůležitější podmínku. Ve většině případů je pro zákazníka lepší uzavírat smlouvu na dobu neurčitou. V případě takové smlouvy totiž může kdykoliv od dodavatele odejít, a to bez sankcí za předčasné ukončení.

Při uzavírání smlouvy na dobu určitou je nutné si prověřit, na jak dlouho smlouvu podepisuji a za jakých podmínek budu moci smlouvu vypovědět. Výpověď smlouvy na dobu určitou je potřeba většinou doručit dodavateli 1 až 2 měsíce před termínem ukončení její platnosti. Pokud zákazník výpověď obchodníkovi nedoručí včas, smlouva je většinou prodloužena opět na dobu určitou na 1 rok, nebo na dobu, na jakou byla původně sjednána. Předčasné ukončení smlouvy je sankcionováno dle obchodních podmínek dodavatele.

2.      Jak vysoký je poplatek za upomínku? Kolik mě bude stát případné opoždění s platbou faktury nebo záloh?

Pokud se nám stane, že zapomeneme zaplatit zálohovou platbu nebo fakturu včas, kolik nás bude stát upomínka na tuto skutečnost a kolik je poplatek z prodlení plateb?

U většiny dodavatelů je první upomínka zdarma nebo za 100 Kč, druhá pak obvykle stojí již 100 až 200 Kč. Výše úroku z prodlení se účtuje obvykle v zákonné výši. Nicméně u některých dodavatelů se dočkáme při prodlení s platbou i dalších poplatků.

3.      Jak probíhá reklamace ročního vyúčtování?

Asi nejčastější problém, který může zákazník řešit, je chyba nebo nejasnost v ročním vyúčtování. Může se stát, že se na faktuře neobjeví všechny zálohové platby, které dodavateli zaslal. Nebo nesedí stav elektroměru či plynoměru.

Jaká je tedy u dodavatele lhůta pro reklamaci došlého vyúčtování a je nějaká lhůta, do kdy mi musí dát dodavatel zprávu o tom, jak reklamace dopadla? Odsune mi reklamace splatnost faktury?

4.      Stanovení záloh a podmínky platby záloh

Zálohy jsou nastaveny ve smlouvě nebo v prvním platebním kalendáři od dodavatele. Mohou být upravovány v průběhu období anebo při ročním vyúčtování a to dle změny cen nebo odběru zákazníka. Změnu zálohy může zákazník reklamovat a to nejčastěji do doby splatnosti první zálohy.

5.      Splatnost faktury a vracení případného přeplatku

Faktura je obvykle splatná do 10 - 15 dní od vystavení. Rozdíly u jednotlivých dodavatelů jsou v tom, jakým způsobem postupují v případě, kdy má zákazník přeplatek. Co se s přeplatkem má stát, je většinou stanoveno ve smlouvě se zákazníkem. Někteří dodavatelé jej automaticky převádí do dalšího období.

6.      Aktivační poplatek

Většina dodavatelů v současné době aktivační poplatek novým zákazníkům neúčtuje. Nicméně stále se tento poplatek v některých smlouvách objevuje a především u podomního prodeje je uplatňován.

7.       Nejasnosti ve smlouvě a jiné pro zákazníka nepříznivé okolnosti

Do této kategorie zařazujeme podmínky smlouvy, které mohou být pro zákazníka při podpisu smlouvy nejasné nebo matoucí. Patří sem například „Garance nejnižší ceny“, která dle obchodních podmínek znamená jen nižší cenu, než je cena standardního tarifu dominantního dodavatele na daném území, nikoliv opravdu cena nejnižší. Dalším příkladem mohou být dva různé ceníky stejného produktu, jeden s platností do 12 měsíců po uzavření smlouvy pro nové zákazníky a další, s cenou vyšší, pro další období trvání smluvního vztahu.

8.      Jak funguje zákaznický servis dodavatele? Je nějak zpoplatněn?

Důležitým kritériem při výběru nového dodavatele je pro mnohé zákazníky dostupnost zákaznické podpory. Většina společností provozuje zákaznickou linku, kam se mohou jejich zákazníci obrátit a řešit různé dotazy týkající se smlouvy nebo vyúčtování. Jedinou z hodnocených společností, které můžete na tuto linku volat bezplatně, je společnost Europe Easy Energy. Naopak některé společnosti především v případě tarifů e-tarif mají volání na zákaznickou linku zpoplatněno dle ceníků.

Podle předčíslí telefonního čísla poznáte, jak je volání zpoplatněno: 800 – voláte zdarma, 844 - platíte místní tarif, 840 a 841 platíte běžný tarif.

Co se týká klasických obchodních míst nebo také poboček, nabízí většina dodavatelů jediné obchodní místo v Praze. Více poboček naleznete jen u společnosti ČEZ, RWE, Pražská plynárenská a Europe Easy Energy.


Celkové hodnocení obchodních podmínek, smlouvy a zákaznického servisu:

Podívali jsme se na obchodní podmínky a další kritéria u 15 největších dodavatelů elektřiny a plynu, které se zaměřují na prodej domácnostem. Výběr kritérií, jejich důležitost i hodnocení jsme provedli podle našich zkušeností a znalostí se snahou o maximální míru objektivity.

Každé kritérium uvedené výše jsme hodnotili body od 1 do 3, přičemž 3 znamená nejvstřícnější pro zákazníka a 1 nejméně vstřícné/výhodné pro zákazníka. 2 body za dané kritérium znamenaly průměr v porovnání s podmínkami ostatních dodavatelů.

Europe Easy Energy a.s.
2,30
RWE Energie, a.s.2,26
EP Energy Trading, a.s.2,24
E.ON Energie, a.s.2,15
ČEZ Prodej, s.r.o.2,11
Pražská plynárenská, a.s.2,07
BICORN s.r.o.2,02
COMFORT ENERGY s.r.o.2,00
Optimum Energy, s.r.o.1,98
X Energie, s.r.o.1,96
ARMEX ENERGY, a.s.1,93
CENTROPOL ENERGY, a.s.1,91
České Energetické Centrum Jih s.r.o.1,89
České Energetické Centrum a.s. (OP platné pro nové smlouvy od 2/2012) 1,89
Pražská energetika, a.s.1,85
LAMA energy a.s.1,83
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.1,81

Hodnocení provedl nezávislý energetický poradce Srovnejenergie.cz

Způsob uzavření smlouvy
Výše jsme si uvedli mnohé podmínky, které je dobré si o novém dodavateli zjistit předtím, než s ním smlouvu uzavřete. Jako nejlepší prostředí pro zjištění všech potřebných informací i pro uzavření smlouvy nabízí internet. Nejen že každá společnost má uvedeny obchodní podmínky a znění smlouvy na svém webu. Pro úsporu času můžete využít i služeb nezávislého energetického poradce Srovnejenergie.cz, který Vám bude při celém procesu změny nápomocen.