Možnosti betonu jsou téměř neomezené – může být nejen stěnou či stropem, ale stejně tak i podlahou, barovým pultem, umyvadlem a klidně i netradiční kuchyňskou linkou. Pohledových úprav betonu je celá řada, základem krásného vzhledu je však vždy kvalitní, správně zvolený beton. „Výběr konkrétní receptury betonu pro konkrétní realizaci je výsledkem souladu mezi představou investora, architekta, výrobce betonu a realizační firmy,“ říká Jan Veselý, zástupce jednoho z nejvýznamnějších výrobců betonu na našem trhu, společnosti Českomoravský beton a.s. 

Českomoravský beton

Interiérový nábytek - pohledový beton

Materiál pro realizaci pohledového vzhledu je dodáván skupinou Českomoravský beton  jako tzv. značkový transportbeton , tedy jako beton připravený a namíchaný mimo staveniště a dodaný v čerstvém stavu. Značka EASYCRETE  zahrnuje lehce zpracovatelné až samozhutnitelné transportbetony vhodné k rychlému zhotovování pohledových betonů, ale také základů, hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů a štíhlých konstrukcí. Betony EASYCRETE  se lehce roztékají a vyplní záhyby konstrukce až do těch úplně nejmenších detailů. Pohledová plocha tvořená betony EASYCRETE je díky nízkému počtu a malé velikosti pórů hladká a krásná na pohled.

Českomoravský beton

Interiér - Pohledový beton

Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Před betonážemi pohledových konstrukcí nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Cílem je nalezení optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Více informací a kontakty na www.transportbeton.cz.

Českomoravský beton

Pohledový beton v exteriéru

Transportbeton od ČMB

Pojmem „transportbeton “ je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně . Výrobce ho dodává v čerstvém stavu k použití na staveništi dopravený autodomíchávači nebo do přepravního prostředku odběratele.

Právě transportbeton , vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, je základním produktem skupiny Českomoravský beton. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement , hrubé a drobné kamenivo , voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce skupiny Českomoravský beton jsou jak čerstvé betony , tak lehce zpracovatelné betonysamozhutnitelné betonybetony pro systémy ztraceného bedněnívláknobetony , vodonepropustné betony  a barevné betony .

Českomoravský beton

Easycrete - Prodejní pult v pekárně

Výrobu transportbetonu doplňuje Českomoravský beton o výrobu prefabrikátůlitých podlahových směsízdicích a omítkových malt , dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání  betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu .