Občanští demokraté se od socialistů významně liší v přístupech k sociálním tématům. Rozlišujeme nezodpovědný populismus a skutečnou solidaritu s potřebnými, ne s těmi kdo peníze daňových poplatníků zneužívají. Rozlišujeme příliš nákladné budování „sociálního státu“, na který si nejsme schopni vydělat, a efektivní sociální systém v ekonomických možnostech státu.

Jedinou jistotou dnes je, že všechny evropské země, a to i tam, kde vládnou levicové vlády, musí reformovat sociální a zdravotní systémy. Vyžaduje to nejen ekonomický, ale i demografický vývoj, vyvolaný prodlužujícím se věkem populace a klesajícím podílem ekonomicky aktivních lidí.

Proto ODS prosazuje efektivnější a úspornější sociální služby. Kraje budou vytvářet střednědobé plány sociálních služeb odpovídající skutečné potřebě. Daňově také zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Podporujeme tím jejich pobyt v rodinném prostředí. Současně chceme motivovat soukromý sektor, aby se ve větší míře zapojil do výstavby a nabídky sociálního bydlení.

Pro chronické neplatiče správních deliktů zavedeme exekuce dávek životního minima. Dostanou tak od státu jen existenční minimum. Prosazujeme rovněž zákaz podnikání pro firmy, které opakovaně a masově zaměstnávají pracovníky načerno a připravují stát o odvody.