PRŮBĚH A VÝSLEDEK LÉČBY NÁDORU, až do jeho likvidace, a zároveň s tím související snížení obranyschopnosti organizmu. Po diagnostikování nádoru je vhodné podpořit úspěšnost onkologické léčby a co nejvíce omezit její vedlejší účinky. Při opakovaných dávkách zvyšují biologicky aktivní fosfolipidy BAF® propustnost membrán nádorových buněk a podporují léčebný efekt chemoterapie, která tak snadněji a rychleji proniká přes membrány do nádorové buňky. Zároveň tyto fosfolipidy potlačují nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie.

STADIUM BEZ ONKOLOGICKÉHO NÁLEZU se zcela zásadní nutností obnovy obranyschopnosti organizmu, k zamezení recidivy a zachování života. Po ukončení onkologické léčby je organizmus oslaben nemocí a poškozen nežádoucími vedlejšími účinky léčby, čímž ztrácí schopnost aktivní obrany proti působení dosud nezničených nebo nově vzniklých nádorových buněk. Opětovné dosažení rovnováhy a posílení celkové obranyschopnosti  je tak pro konečné uzdravení a zabránění recidivy nemoci naprosto nezbytné. Biologicky aktivní fosfolipidy BAF®  posilují organizmus, oslabený onkologickou léčbou a jejími vedlejšími účinky.

Graf

Graf

Z grafu vidíme, že posílením obranyschopnosti nad kritickou hladinu nám biologicky aktivní fosfolipidy BAF®  můžou udělat velkou službu a čím dříve s jeho užíváním začneme, tím jednodušší a rychlejší bude řešení našeho zdravotního problému. U vážných onemocnění doporučujeme dávkování vždy konzultovat s lékařem na bezplatné Zelené lince 800 201 207.