Uvědomují si totiž, že osobnost a dovednosti jako je například kritické myšlení a práce s textem je důležité rozvíjet již v dětství. Témata ScioCAMPů jsou Jak na učení, Jak na komunikaci, Jak na jazyky a pro středoškoláky témata Prezentační dovednosti a psaní seminárních prací a Paměťové techniky.

Jak na učení, aby nebolelo

ScioCAMP Jak na učení ukáže dětem, že učení nemusí být pouze otravná dřina, ale pokud se budou učit správně, odpadne jim část starostí a zbytečné práce a zůstane více volného času. Myšlenka projektu totiž vychází ze skutečnosti, že děti se ve škole sice učí, ale jak by to měly dělat správně, aby to pro ně bylo snazší a zábavnější, jim nikdo neřekne. Na ScioCAMPu se tedy přátelskou formou naučí pracovat s technikami pamětního učení, dozví se, jak správě číst, aby textu porozuměly a byly schopné z něj vytáhnout to důležité. Zaměří se i na způsob, jak si správně dělat výpisky, jak si zorganizovat čas a obecně pomocí kurzu poznají, jaký je jejich styl učení.

Jak na komunikaci pomůže dětem se vztahy s okolím

V rámci ScioCAMPu Jak na komunikaci se menší děti naučí umění správně se vyjadřovat, předat důležité informace, vyjádřit svůj názor. Rozvinou také dovednost prezentace před ostatními, tak aby netrpěly zbytečnou trémou a byly schopné zaujmout. Důležitou součásti je také oblast mezilidských vztahů, i na tu se kurz zaměřuje a rozvíjí v dětech schopnost navázat nový vztah, vycházet dobře s rodiči, kamarády a učiteli a řešit konflikty, které z těchto vztahů můžou vznikat. Starší děti se v kurzech zaměřují také na umění bránit se manipulaci, reagovat na kritiku, odmítat drogy a alkohol a vyzkouší si techniky neurolingvistického programování.

Jak na jazyky, aby se dítě opravdu domluvilo

Další téma Jak na jazyky má za cíl naučit děti používat cizí jazyk v praxi, což je součást jazykového vzdělávání, které je na školách opomíjeno. Děti mají vytvořenou nějakou slovní zásobu a solidní základy gramatiky, mají však problém s praktickým využitím toho, co již umějí. Děti se na kurzu také naučí využívat efektivní strategii učení se cizím jazykům, tedy jak na slovíčka, paměťové strategie a podobně.

ScioCAMP nově i pro středoškoláky

Novinkou jsou ScioCAMPy pro středoškoláky, které jsou ideálním doplňkem gymnaziálního studia, protože se na nich účastníci naučí pracovat s pamětí při učení, prezentovat a psát zajímavé seminární práce se správným poznámkovým aparátem a další dovednosti, které se hodí nejen k maturitní zkoušce, ale i k budoucímu studiu na vysoké škole.

Veškeré informace o kurzech a přihlášky naleznete na www.sciocamp.cz .