Škoda Auto nabízí životní příležitost všem, kteří se chtějí stát součástí inovativních projektů, pracovat s moderními technologiemi a neustále se rozvíjet ve svém oboru.

„Trainee program u nás funguje nepřetržitě již 17 let a nabízí šanci, jak získat zajímavou praxi a zároveň možnost dalšího kariérního rozvoje a seznámení se s celou naší společností," říká Ing. Olga Grůšová, která se sama před několika lety programu účastnila a nyní zastává funkci jejího koordinátora.

„Nejvýznamnější výhodou je především možnost rotací, které umožňují pochopit souvislosti a vazby mezi procesy v celku společnosti. Pochopení principů, jak na sebe jednotlivé činnosti navazují a jak konkrétní činnost ovlivňuje celý koloběh od vývoje vozu až po jeho prodej je to nejdůležitější. Nezanedbatelnou výhodou je také vytvoření sítě kontaktů, které trainees ocení okamžitě po nastoupení na konkrétní pozici," dodává Grůšová.

Nejdůležitějším krokem je prostudovat si detailní informace na webových stránkách www.zivotniprilezitost.cz a přihlásit se přes volná místa, pozice traineeho. Tímto krokem celý proces výběru a životní příležitosti začíná.