Projekty, které měly za cíl efektivně rozvinout různé oblasti České republiky, se realizovaly v mnoha odvětvích ekonomiky – v průmyslu, dopravě, oblasti životního prostředí, zemědělství, vzdělání, zaměstnanosti. V průměru připadlo na jeden projekt rozpočet okolo 4,5 milionu korun.

Mezi největší projekty  patřily ty, které podporovaly a rozvíjely dopravní infrastrukturu. Ty dosahovaly v průměru 140 milionů korun. Další peníze z EU směřovaly například n akce vzdělávacího charakteru a projekty z oblasti zemědělství. Finančnímu objemu odpovídala též délka jejich realizace – nejdelší projekty se týkaly právě dopravní infrastruktury. Naopak nejkratší byly ty zaměřené na podporu podnikání a na oblast zemědělství.

V současném programovém období 2007 - 2013 má Česká republika k dispozici přes 800 miliard korun. Čerpání peněz z fondů EU stále narůstá, českým příjemcům již bylo proplaceno 116 miliard korun. Více informací na www.strukuturalni-fondy.cz