Namyšlenost a povýšenost rozrůstajícího se byrokratického aparátu, bankovní i jiné tunely, zlodějská taxi, dopravní i myšlenkové zácpy, nedůstojné tanečky při (ne)schvalování Kaplického knihovny, modré zóny, běžky ve městě bez sněhu, mrakodrapy na Pankráci.

Na tyto a podobné pražákoviny” upozorňují občané z celé České republiky humorně pojatou sbírkou hnoje. Děje se tak v rámci projektu Naložme to pražákům”, který satirickou formou poukazuje na fenomén pražáctví projevující se v aroganci, povýšenosti a sebestředném chování.

Projekt vyvrcholí na podzim, kdy bude výsledek společné sbírky hnoje převezen do Prahy a věnován na oživení místní zeleně. Více se o této originální formě protestu obyvatel českých a moravských obcí proti nespravedlivému a nepoctivému chování dozvíte na www.nalozmetoprazakum.cz.