Většina populace vnímá pozitivně úroveň poskytované lékařské péče v ČR, která je i podle mezinárodních studií srovnatelná s jinými vyspělými státy. Oprávněně však kritizuje horší organizaci a nedostatečnou komunikaci. Nevyhovují dlouhé objednací lhůty a následně ještě dlouhý čas strávený v čekárnách. Souvisí to s vysokým využíváním lékařské péče v ČR, která je s průměrnými 12 návštěvami u lékaře na jednoho obyvatele ročně druhá v Evropě (údaj z února 2009). V subjektivním hodnocení vstřícnosti zdravotního systému je pro Čechy nejdůležitější srozumitelná komunikace a důstojné zacházení (Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR, 2008), tedy oblasti, kde rovněž máme co dohánět.

 

Pokrok slibuje nově zavedený program zdravotní asistence, s nímž přichází UNIQA pojišťovna. Cílem programu je zjednodušení přístupu k čerpání zdravotní péče a individuální přístup, aby se z „pacienta“ stal „klient“. Vstupu na trh předcházel průzkum, který ukázal, že osoby v produktivním věku s nadprůměrným výdělkem jsou ochotné si za tento komfort připlatit. Produkt oceňovali zejména manažerky a manažeři z větších měst. Program zahrnuje služby, po nichž respondenti v rámci průzkumu nejvíce volali:

- zprostředkování termínu první návštěvy u specialisty nejdéle do 5 dnů a přijetí v ordinaci     nejpozději do 30 minut

- telefonické zdravotní poradenství

- odborný rozbor stávající diagnózy pacienta a doporučení dalšího postupu léčení

Všechny služby jsou dostupné nepřetržitě na bezplatné telefonní lince. Klient je nasměrován podle svého bydliště do nejbližšího smluvního zdravotního zařízení. Zdravotní zařízení jsou vybrána rovnoměrně po celé ČR podle kvality a úrovně doprovodné péče – musí mít například delší provozní dobu a centrální recepci. Chcete-li se dozvědět více, volejte bezplatně 800 120 020 nebo klikněte na www,uniqa.cz