Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, která oslovuje absolventy prostřednictvím mediální kampaně. Budování vztahů s absolventy dosud nemá v naší společnosti tradici, patří však ke standardním aktivitám úspěšných zahraničních univerzit.

Vývojový tým Informačního systému MU proto připravil zbrusu nové komunikační prostředí pro absolventy, umožňující zejména vyhledávat kontakty na bývalé spolužáky a diskutovat s nimi v rámci kruhu či ročníku. Virtuální setkávání pak může vyústit v setkání skutečné na velkém absolventském srazu v Brně, který univerzita chystá na květen příštího roku.

"Cílem je zůstat s absolventy trvale ve spojení, proto chceme nejprve získat od našich bývalých studentů aktuální kontakty, abychom s nimi následně mohli začít komunikovat a informovat je o tom, co se na jejich alma mater v současnosti děje a co pro ně chystá,“ shrnuje mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Podrobné informace o chystaných akcích a registraci do absolventské sítě MU najdou zájemci na www.absolventi.muni.cz.