Přihlásit se děti mohou samy na webových stránkách www.zlaty-orisek.cz, e-milem na adrese prihlaska@zlaty-orisek.cz nebo dopisem na adresu Zlatý oříšek, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8. Udělat to za ně může i jejich rodič, nebo učitel.

"Zaslat musí kromě jména, adresy a datumu narození i popis činnosti a dosažené výsledky. Ty je třeba doložit například nahrávkami, videem, diplomy, fotografiemi nebo výsledkovými listinami," dodal Kotmel.