Zprávy o nadlimitním obsahu listerií v potravinách se poprvé objevily na konci minulého roku.  Na jejich základě provedly kontrolní orgány před Vánoci rozsáhlou kontrolní  akci po celé ČR. Jejím výsledkem bylo několik nových nálezů listerií a přechodné či trvalé uzavření několika potravinářských provozoven. Jejich provozovatelé nejčastěji nesplňovali  hygienické podmínky nebo výrobky  nevhodně skladovali.

Kontroly probíhaly i ve společnosti MADETA, která v minulých letech investovala jen do modernizace provozů více než 250 mil. korun, a  jejíž provozy patří k nejmodernějším v Evropě a splňují všechna přísná hygienická kriteria EU.  Kontroly zde probíhají pravidelně, nejen při mimořádných událostech.

V provozech firmy MADETA neshledali kontroloři žádný výskyt listerií, ani žádné jiné  závady.

Generální ředitel společnosti, Ing. Milan Teplý, vyjádřil na pondělní tiskové konferenci politování nad výroky o výrobě sýrů z nepasterizovaného mléka, protože v České republice je pasterizace mléka povinná ze zákona.

Společnost MADETA a.s. dále vydala čestné prohlášení k nahlédnutí zde, ve kterém ujistila své zákazníky o nezávadnosti svých výrobků.

Informace o listerii:

-   bakterie Listeria monocytogenes je značně rozšířena v životním prostředí, může se rozmnožovat i při teplotách kolem 0 °C, je odolná vůči soli

-   bakterie se ničí pasterizací

-   ke kontaminaci potravin listerií dochází zejména nedostatečným tepelným opracováním, nedodržováním hygienických zásad, špatným skladováním

-   v České republice se minulý rok nakazilo nebezpečnou listerií 72 lidí, 12 z nich onemocnění podlehlo

-   bakterie hrozí zejména těhotným ženám a osobám se sníženou imunitou

Hygienici doporučují:

-   striktně dodržovat hygienu (mýt si ruce, omývat nože, kterými krájí potraviny...)

při nakupování je důležité sledovat hygienické zásady prodeje (neporušené obaly, sledovat expirační data...)