Je to opravdu nehorázné, ale co můžeme čekat od vlády trestně stíhaného oligarchy, ergo exkomunisty, který závisí na poslanecké podpoře pohrobků zločinecké internacionální strany, která ve vyvražďování milionů lidí po celém světě úspěšně konkurovala Hitlerovi.

Katolická církev jako největší restituent v dohodě s Nečasovou vládou souhlasila s podstatným snížením svých nároků a nemalou část odevzdala ostatním. Dnes po šesti letech inflace nemovitostí je zafixovaná cena náhrady prostě směšná a hlasy poslanců o nějakém nadhodnocení, jak bylo slyšet ve Sněmovně, nemá smysl brát v potaz. Restituce umožnila především odluku církve a státu, a daňoví poplatníci od roku 2030 přestanou na náboženské obce platit ze státního rozpočtu, což by měli všichni sekularisté radostně přivítat.

Problém je jinde, v tradičním českém protiřímském zaujetí, a přestože má tento předsudek jisté historické oprávnění v nešťastné protireformaci, bylo by na čase, aby se ho už konečně nevěřící po tolika staletích zbavili.

Když už těžko někoho přesvědčím, že je dnes křesťanství zdrojem mimořádné morálky, měli by sekulární občané alespoň uznat nezastupitelné charitativní organizace církví, zejména dnes, kdy přibývá starých a bezmocných lidí, o něž se rodiny často ani nemohou postarat. Vyprávěl mi kdysi můj tchán, primář a komunista, jak si v padesátých letech postavil hlavu a udržel v nemocnici řádové sestry. Pruský král Bedřich Veliký kdysi prohlásil, že by bez nich nemohl vést války.

Po fiasku s fašismem a nacismem se většina západních států rozhodla církve podporovat daňovou úlevou a pravidelné příspěvky farníků nezdaňuje. Česká vláda a prezident rozhodli opačně. A ještě ke všemu post factum.

Stále je tu naděje, že tuto politickou nestydatost odmítne z Boží milosti soud ústavní.