Podle říjnového průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je ČR na posledním místě z členských zemí v poměrném zastoupení vysokoškolsky vzdělaných lidí ve městech proti venkovu. Zatímco v USA má VŠ ve městech o necelá tři procenta více lidí než na venkově, u nás je to o téměř 57 procent.

Lidí s pouze základním vzděláním je na českém venkově podle studie OECD o 171 % víc než ve městech. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v produktivním věku je v Česku podle údajů OECD 22 procent. Průměr zemí v OECD činí 35 procent. Mladých absolventů VŠ ve věku 25–34 let je u nás 31 procent, což je 10 procent pod průměrem OECD.

Český expert vzápětí ujistil, že to není u nás vůbec špatné, protože OECD nezapočítala to či ono. Ona je ta OECD na nás vůbec zasedlá, zveřejňuje statistiky, které mají ukázat, že se u nás vzdělání zanedbává, a člověk to má pořád číst? zde

Komu vadí, že ve veřejném prostoru bují názory, jejich nositelé denně přesvědčují, že jim škola nechala v hlavě netknuté místo místo informací o tom, jak je společnost strukturována, jak je řízena, co je právní stát, co je politika, na co se politici ve své praxi orientují a kdo je může na vrcholky moci dostat a odtud případně sundat? Nositelům moci to proti mysli určitě nebude. S podobně negramotnou většinou se nádherně manipuluje, aby těm na vrcholku bylo líp.

Život je ovšem pestrý a negramotnost se vždy nerovná absence VŠ vzdělání. Formálně studovaní členové Kroměřížské výzvy si dali za cíl kritiku Miloše Zemana. Nejnovější výzvou, aby ho parlament stíhal za hrubé porušení ústavy, protože podepsal společné prohlášení ústavních činitelů k Číně, určitě chtěli vyvolat společenský pohyb. zde

Pravděpodobně ale pohyb vyvolají v mysli Zemanových stoupenců, pro něž je ústava a právní stát vzdálený pojem, zatímco potřeba bránit prezidenta, který s nimi mluví tak, jako by i on byl negramotný, je pudová záležitost. Vzdělaní páni tedy Zemanovi spíše pomohli.

Odklon od rozumu není česká specialita. Pohled na dění v Evropě postkomunistické i odedávna kapitalistické stejně jako na předvolební blázinec v USA napovídá, že obrovské množství lidí svrbí dlaně, aby svět kolem sebe roztřískali. Včetně vlastních životů. Uctívání rozumu jako záchytného bodu bylo smazáno na Východě roky komunistické masáže, na Západě masáží tržní, která se jiným hodnotám vysmívá.

Přichází tak dočasná vzpoura proti rozumu. S dočasností má tato země zkušenost. Jednou trvala přes dvaadvacet let.