S návrhem uzavření hranic na severu Řecka přišel na podzim minulého roku maďarský premiér Viktor Orbán. „Celou dobu říkáme, že jestli jsou Řekové neschopni chránit své hranice, měli bychom jít společně na jih a chránit je,“ řekl. Přidávají se i další státy hlavně Visegrádu, nesouhlasí Evropská komise. „Nemáme žádný plán na vylučování Řecka odkudkoli,“ řekla mluvčí EK Natasha Bertaudová.

Hranice námořní před imigranty zcela uzavřít nejde, pokud je nechcete topit či střílet. Pokud nechá turecká strana rychlé pašerácké čluny proplout, od řeckých výsostných vod je dělí malý kousek. Námořní hranice jsou chráněny vojenskými loděmi proti invazi jiného státu a vstupu těch, kteří nemají dokumenty či nemají právo přejít. Kromě žadatelů o azyl.

Ty jsou podle mezinárodních úmluv státy povinny přijmout ve chvíli, kdy se nacházejí na jejich územích či v teritoriálních vodách. I pokud by tedy maďarské, slovenské či jakékoli jiné síly přišly strážit řecké vody, nezbylo by jim než činit to, co již nyní dělá řecká pohraniční stráž a evropská agentura FRONTEX. Uprchlíky zachránit, pašeráky zatknout.

Bulharsko a Albánie

Buď jak buď, uskutečnění nápadu uzavřít hranice je možné. Bez dalších opatření je však nejen nesmírně nákladné, ale také nebezpečné. Na hranicích FYROM mluvíme o plotu v délce přibližně 250 kilometrů. To by uprchlíkům dalo signál překročit hranice bulharské či albánské. Dalších 700 kilometrů hranic. V případě, že by dané státy souhlasily.

Bulharsko je v EU, ovšem Albánie by s největší pravděpodobností vyjednávala podobně jako Turecko o tom, co získá za takový postup. A stejně by pravděpodobně evropské síly na své území nepustila. Jen by se zavázala střežit. Uprchlíkům také nic nebrání v tom, začít přeplouvat z Turecka do Bulharska.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že v případě úspěšného pokusu o uzavření migrantů v Řecku by došlo k destabilizaci jihovýchodního člena Evropské unie. Zhroucený stát na jihu Evropy, který je důležitý vojensky i strategicky a zároveň členem EU, by způsobil krizi, která by otřásla celou Unií. Následná humanitární krize uprchlíků by si vyžádala podporu (a nejen finanční) ze strany ostatních států Evropské unie.