I když Sobotkova vláda v odměňování leccos zlepšila, což se projevilo i ve zvýšení výdajů domácností, za Evropskou unií pokulháváme. I přesto, že rok 2014 byl pro naši ekonomiku bodem obratu. Česká republika se v ekonomickém rozvoji ocitla v EU z 28 zemí na třináctém místě. V úrovni HDP dosahujeme 84 procent unijního průměru.

Dalo se předpokládat, že pokud na tom nebudeme v EU o trochu lépe, tak alespoň průměrně. Jenže chyba lávky. Podle srovnání Českého statistického úřadu na základě údajů Eurostatu za rok 2013 jsme hodně pod unijním průměrem.

K přesnějšímu srovnání sice v přehledu chybí Lucembursko, Malta a Bulharsko, ale není ani tak důležité naše přibližně dvacáté místo jako výše průměrné mzdy se zohledněním kupní síly ve výši 72,8 procenta unijního průměru.

Přehlédneme-li Švýcarsko, které není členem EU, se 135 procenty, v sousedním Německu se 127,5 procenta jsou na tom zaměstnanci o víc než polovinu lépe než u nás.

Nepřekvapuje, že dobře je na tom Rakousko, Švédsko a Finsko, tedy země, které byly v poválečném období ušetřeny militarizace. Nadprůměrně si vedou země Beneluxu a Velká Británie. Na průměru zůstala Itálie.

Jistým překvapením, a toho bychom si měli všimnout, je třetí místo Francie. Hledáme-li příčiny, jsou v tom, že Francouzi a jejich odborové organizace se nejspíš ze všech evropských zemí dokážou za své členy postavit, a z toho mají prospěch i ostatní.

Pod pověstnou čárou jsou Irsko, Španělsko, Kypr, Portugalsko a všechny postkomunistické země, z nichž nejlépe si vede Slovinsko.

My jsme na tom jako Řecko a Slovensko. Jednoduše řečeno, Řekové pod nás ještě nepadli a Slováci nás za dvě desítky let po rozdělení dohnali.

Mezi stavem ekonomiky a odměňováním je tedy u nás jistá anomálie. Tu mohou napravit v prvé řadě zaměstnavatelé. Vláda se snaží prosadit vyšší minimální mzdy a zvyšováním platů státních zaměstnancům zvedá soukromému sektoru laťku.

Rozhodující roli při řešení této rozporné situace musí ale sehrát odbory. Odboráři to vědí a snaží se prosazovat vyšší mzdy co nejvehementněji. Ale aby prolomili bariéru, bude asi třeba rozšířit jejich řady.