Praha je krásné město, které měla to štěstí, že je války ušetřily. Má zachovalé historické jádro a malebnost umocňuje to, v jak členité krajině leží. To vše oceňují turisté, ale pro urbanisty, kteří mají vyřešit dopravu ve městě, je to noční můra. Úzké uličky v centru rozšířit nejde, více aut jimi neprojede, takže jediným řešením je hromadná doprava. Kroky magistrátu a jím zřizovaných organizací však působí, jako by si to úředníci neuvědomovali. Opakovaně hazardují s přízní cestujících, kteří mají skousnout vše. Mnozí proto začínají dávat přednost autům, což dopravní situaci dále komplikuje.

Případ opencard ukazuje voluntarismus vedení Prahy. Nevyzkoušený a drahý systém se zavedl nárazově, takže vznikaly fronty. Protože se nevědělo, zda bude fungovat, cestující dostávali papírový lístek, aby mohli dojet bez placení pokuty, kdyby náhodou při kontrole karta selhala.  Když se ukázal rozsah celé kauzy, hledali se hlavně viníci, aniž by se řešilo, jak zajistit fungování systému. Nyní systém může skončit - a opět nárazově, i když se o problémech dlouhodobě vědělo. A tak se utrácejí další peníze za kupóny, které možná nebudou potřeba, jako by se jich nepromrhalo dost.

Návrat k lístkům v duchu hesla „všechno je špatně, zpátky na stromy“ by však mohl být cestou k rozetnutí gordického uzlu, kdy by se celá hromadná doprava, která je nákladná a jsou s ní jen samé problémy, rovnou zrušila. Aspoň ta povrchová. Ať si každý poradí, jak umí.

Opencard bohužel není jediný případ nekompetentnosti města v hromadné dopravě. Opakovaně se objednávaly nevyzkoušené tramvaje, které konstruktéři teprve navrhovali. Odstaveno bylo všech 59 nakoupených souprav 14T zvaných porsche, kus za cca 70 miliónů bez DPH, které se dodávaly od roku 2005, takže jádrem vozového parku zůstává typ T3 z šedesátých let. Do pražských podmínek, kde jsou tratě plné zatáček, se 14Tnehodily.  Ničily kolejový svršek, protože měly vysokou měrnou hmotnost a nenatáčecí podvozky. Problémy s vysokou zátěží však mají i plně nízkopodlažní tramvaje 15T ForCity, jichž město objednalo rovnou 250 kusů za 19,2 miliardy, opět bez toho, aby je napřed vyzkoušelo. Pronásledují potíže s opotřebovávajícími se brzdami a koly.

V době ledovky se loni ukázalo, že jejich elektrická výzbroj je příliš citlivá, takže selhávaly jako první. Kalamita odhalila i další problémy dopravního podniku. Hodiny nebyl schopen adekvátně informovat cestující, že tramvaje nepojedou a kdy se provoz obnoví. Tradičně pozdě vypravené náhradní autobusy nedostačovaly, bylo jich zoufale málo.

Nasazení těžkých a drahých tramvají, které už tak nadměrně zatěžují rozpočet, vedlo ke zvýšenému opotřebování kolejí, takže místo toho, aby se budovaly nové tratě, třeba plánovaná do Libuše, se narychlo rekonstruovaly stávající.

Nekoncepčnost je vidět i v neustálých změnách linkového vedení. Před třemi lety bylo doslova překopáno, zavedly se páteřní tramvajové linky s cca polovičními intervaly a metrobusy. Nyní se mělo v souvislosti s prodloužením trasy A do Petřin a Motola měnit vedení linek nejen v oblastech Prahy 6 na západě metropole, ale i na opačných koncích města.  Po stávajících trasách mělo dál jezdit jen sedm z pětadvaceti linek.

To už pohár trpělivosti přetekl, odpor cestujících i pražských obvodů byl tak velký, že plán radní po dopravu pozastavil a provedou se jen nejnutnější změny v Praze 6.

Vedení města došlo, že propletenec tvořený magistrátem, společností Ropid pověřenou vedením linek, a dopravním podnikem, který je obsluhuje, nemá na hraní kolejiště v Království železnic, kde by návštěvníci uvítali, kdyby vláčky jezdily pokaždé jinak a občas nějaká nová mašinka vykolejila.  Stará se o dopravu statisíců lidí, kteří jsou na MHD závislí.

Pozastavení změn linek, které vždy odradí část cestujících, kteří se už přizpůsobili tomu, co kam jezdí, spolu se snížením cen ročních kupónů naznačuje, že si Praha začala uvědomovat důležitost hromadné dopravy a snaží se naopak cestující přilákat. Otázkou ovšem je, jak dlouho jí to vydrží, odložení změn na neurčito vyvolává obavy, že se jen čeká na vhodnější konstelaci, kdy bude odpor menší. Optimální je léto, kdy mnozí odjíždějí na dovolené.