Úkolem komentátora v novinách je (podle mne) především ukazovat problémy za zajímavého úhlu pohledu, nebát se být v menšině a psát tak, aby to lidi četli.

Nicméně již několikrát mi někdo (velmi slušně) napsal mail, že „… vesměs souhlasí s mými komentáři, ale abych představil svojí vizi českého školství, že kritizovat je snadné …“.

Předvést tak složité téma v pár odstavcích – není zrovna lehké a budu muset používat zkratky.

Ale dělal bych toto:

1)      Základky na prvním místě

Prioritou státu a daňových poplatníků musí být regionální školství: Základní a střední školy - zejména děti s povinnou školní docházkou.
ČR má největší problém ve slabší polovině žáků a studentů a jejich vzdělanosti. Nutnost zapojení zaměstnavatelů (i drobných!!!) do učňovského školství bez velkých administrativních bariér.
Prioritou školství je výuka (něco děti naučit), nikoli projekty, čerpání dotací, honění se za odlesky doby, minoritní lobbisté, aktivisté a pedagogičtí věrozvěsti.
Jasná a jednoduchá pravidla, rušení zákonů a vyhlášek, nikoli tvorba nových.

2)      Peníze transparentně do škol

Jeden žák stejného věku (jeho škola) pobírá napříč republikou stejný normativ (finanční příspěvek) bez ohledu na typ školy. Prioritou podpory státu musí být žáci a studenti (ve školách), nikoli instituce. Pracovitost a dobře odvedená učitelská práce se přestává vyplácet na úkor různých čerpačů dotací a jiných parazitů systému.

Evropské dotace jsou peníze našich daňových poplatníků poslaných Česku republikou do Bruselu. Jsou to peníze, které v minulosti bez stostránkových žádostí, prostředníků a agentur – končily přímo v Českých školách. Návrat k tomuto systému.

3) Posílit pravomoci ředitelů škol a nechat je pracovat

Ředitelé škol musí mít kompetence, zatím mají jen zodpovědnost. Ředitelé musí školy řídit, nikoli být jen převodovou pákou státních či krajských orgánů a neuvěřitelné byrokratické agendy.
Např. prosadit vyšší nenárokovou složku mzdy učitelů; konec neustálých experimentů, „reforem“, kariérních řádů či pomateného výkaznictví, které stejně stát/kraj/obec nezpracovává a ničemu neslouží.

4)      NE! dalším a dalším povinnostem

Povinná je povinná školní docházka. V drtivé většině ostatních problémů lze uplatnit právo volby vzdělávaných (žáků se svými rodiči) a vzdělávacích institucí (škol). Stát je nemusí dopodrobna regulovat, upravovat a kontrolovat.
Proč stát určuje školám, jak má vypadat školní část maturit, když sám za stamiliony organizuje maturitu státní. Proč stát organizuje přijímací řízení a jeho nuance? Snížení počtu povinných hodin, snížení počtu středoškolských závazných Rámcových vzdělávacích programů. Ukončit buzeraci škol s naoko vlastními „školními vzdělávacími programy“ a jejich neustálým přepisováním v důsledku lobbistických změn.
Důležitý je cíl, ke kterému dojít (co studenti nakonec umějí) – to má stát tvrdě kontrolovat. Nikoli přesně určovat cestu, jak toho ta která škola dosáhne a co kdy jak udělá.

5)       Délka studia je neúnosně dlouhá (často na oborech bez šance na získání práce)

Nutná podpora technických, přírodovědných i dalších „reálných“ oborů.
ČR si nemůže dovolit 70-80% populace studujících vysoké školy. Studují tak mladí lidé, kteří pro to nemají sebemenší předpoklady, nenajdou (a nenacházejí!!) pracovní uplatnění, otevírá se čím dál více pochybných oborů, které nemají smysluplný vědní obsah.
Studium často končí až v 25-26 letech a trvá skoro 20 let. Absolventům ani společnosti to nic dobrého nepřináší.

6)      Přebujelá síť středních škol

Nenaplněné školy ubírají peníze školám úspěšným a žádaným. Stanovit jasná kritéria kdy škola může/nesmí/má být zrušena z kapacitních důvodů. Zamezení voluntarismu a lokálních bojů v této věci.

7)      Státní maturita

Jedna úroveň maturity; státně zkoušeno: český jazyk, angličtina, matematika – pouze didaktické testy (jednotně opravované mimo školy); celý zbytek maturit se může/má odehrát na samotných školách.

A tak dále – ale komentář má být krátký.

Jinak svojí vizi (jak má škola vypadat) jsem se 20 let snažil uskutečňovat v praxi a výsledky si každý může dohledat.