Volby a volební kampaně prožíváme teď takřka neustále: prezidentské, parlamentní, evropské, senátní, komunální + nějaké to obecní referendum. Ze všech billboardových kampaní typu „Vyženeme narkomany od škol“ či „Jsem Váš kandidát a kamarád“ :-) se chodci či řidiči již pomalu točí hlava. Klidu ve společnosti to moc nepřidává. Nicméně je zajímavé sledovat, jak voliči pokaždé překvapí a hlasují jinak, než pisálkové píší a agentury věští.

Tentokrát oproti očekávání ODS porazila jak TOP 09, tak Úsvit, komunisty i svobodné a řekla si o pozici hlavní opoziční strany vůči současné vládě. Doufejme, že to bude dostatečně principiální a ostrá opozice.

Z hlediska školství mě v týdnu tentokrát zaujal materiál „Koncepce 2020“ – součást „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 MŠMT“ pojednávající o mládeži jako celku.

A jak to souvisí s Georgem Orwellem?

V Orwellově světovém bestselleru „1984“, popisujícím tři obludné totalitní režimy ovládající celý svět, vysvětluje kolega hlavního hrdiny uměle vznikající zcela nový jazyk Oceánie – newspeak:

„…Když už máš slovo „dobrý“, k čemu je ještě slovo „špatný“? „Nedobrý“ docela stačí … Jaký má význam, aby existovala celá řada zbytečných slov jako „vynikající“ a „skvělý“? „Veledobrý“ ten význam pokrývá. … Nakonec bude celý pojem dobra a zla vyjadřovat jen šest slov…
Chápeš, že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení? Nakonec dosáhneme toho, že ideozločin bude zhola nemožný, protože nebudou prostředky, kterými by se dal vyjádřit.“

Kniha rozhodně stojí za přečtení a možná je aktuálnější než v roce 1948, kdy ji autor napsal.

My se ale naopak podívejme, jak bravurně si s problematikou newspeaku  poradilo ministerstvo školství ve svém výše zmíněném koncepčním mládežnickém dokumentu :-).
Dokument se skutečně nedá kritizovat. Nedá se říci, zda je dobrý či špatný ani že si autoři něco myslí. „Ideozločin“ je vyloučen. Orwell by měl radost.

Ale pokochejte se sami:

„Materiál určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí k právům a informacím.
Koncepce 2020 definuje třináct strategických cílů, které dále rozpracovává do dílčích cílů a konkrétních opatření k naplňování těchto cílů. Obecným cílem předkládaného strategického dokumentu je přispět na základě uplatňovaného meziresortního přístupu v oblasti práce s mládeží ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnosti. Předkládaná Koncepce 2020 je součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky.