Prvního září je na místě hodně optimismu. Sluší se to. Takže: Většina dětí je od přírody veselých a zvídavých a vůbec touha po vědění je nevykořenitelná. Hodně učitelů má svou (krásnou) práci rádo, dělá ji s chutí a s fortelem. Bez ohledu na panující režim. Většina rodičů považuje vzdělání svého dítěte za důležité a podporuje ho. Stále ještě existují ředitelé, kteří nerezignovali, nejdou jen cestou nejmenšího odporu a snaží se svou školu povznést.

Česká republika je bohatá země, školy jsou vesměs opravené a pěkně vybavené. Všechny školy dnes také otevřely, což se o Ukrajině, Sýrii či Iráku říct opravdu nedá. Jurodivé nápady kdekterého ministra školství mají relativně malý dopad na to, jak vypadá konkrétní hodina ve vaší škole.

Skutečně, pokud máte čiperné a zvídavé dítko, doopravdickou „paní učitelku“ a trochu vůle dítě podporovat – jeho vzdělanostní pokroky do června budou značné.

Neboli přirozené síly ve školském systému jsou ohromné, vždyť se jedná pomalu o 2 miliony dětí a mladých lidí. Co ale dokáže ve školách činit stát se svými úředníky a co bude činit v nadcházejícím školním roce? Jistě budou pokračovat velkolepé každotýdenní tiskové konference ministra Chládka.

Na školách, kde letos neodmaturovala polovina ročníku, to nebude v květnu o nic lepší. Čím dál nepřehlednější systém financování škol (existují až sedminásobné rozdíly, kolik berou na jednoho studenta stejného věku různé střední školy) bude ještě víc znepřehledněn avizovanými pokusy zohlednit ve financování „požadavky trhu práce v roce 2035“. Jak se v televizi vyjádřil pan ministr – „Vše konzultuje s Německou hospodářskou komorou“.

Bude zaveden Jednotný registr učitelů, aby se ředitelé nenudili a mohli vyplňovat další byrokratický formulář, vyťukávali tam podklady o jednotlivých svých kantorech a pak data odesílali do (jistě nějakou přiměřeně mazanou IT firmou) vytvořeného systému. Ministr pak zjistí, že má více aprobovaných chemikářů na Chebsku než Hodonínsku. Vzhledem k přirozené asertivitě ředitelů při vyplňování desítek výkazů – je to možná úplně naopak, ale to nebude nikomu vadit.

Bude zaveden Kariérní řád, aby své učitele nemohl hodnotit ředitel, ale udělal to nějak jinak „nezávislý“ nadřízený orgán.

Budou se zkoušet a zavádět Jednotné přijímací zkoušky na střední školy, protože číšník s maturitou, zdravotní sestřička i gymnazista – musí mít testy úplně stejné – to dá přece zdravý rozum. Bez ohledu na zájem o tu kterou konkrétní školu. Bez ohledu na přání té školy.

Do školského systému budou pronikat zase nové a nové prvky a „průřezová témata“ a názvosloví Rámcových (i „nerámcových“) vzdělávacích dokumentů, aby se v tom galimatyáši nikdo nevyznal, nikde nedokázal lidskými slovy popsat „co má umět deváťák“ a systém byl tak složitý a neřiditelný, aby v něm mohli radostně žít parazité celého systému, akreditovaní školitelé, čerpači dotací, spouštěči pilotních projektů, ústavy, úřady, krajská ministerstva, kontroloři Operačních programů ...

No, nic – já mám první vyučovací hodinu zítra a těším se.  Spíš tedy na ty „přirozené faktory systému“ uvedené na začátku článku.