Zloději se vydali na lup před dvěma měsíci, ale byli dopadeni. Pokoušeli se dostat do hrobky ukryté v pouštním písku, protože si zřejmě nevšimli varovného nápisu, který odradil všechny jejich předchůdce. Stojí na něm, že toho, kdo se pokusí hrobku vyloupit, čeká smrt v podobě napadení krokodýlem a hadem.

Dentisté se těšili úctě

Hrobka je starší než 4000 let a byla vybudována v komplexu pyramid v Sakkáře na památku tří zubařů, kteří ošetřovali chrup panovníků 5. dynastie i jejich rodin. Umístění hrobky poblíž stupňovité Džóserovy pyramidy svědčí o tom, že dentisté požívali úcty, avšak z toho, jak byl hrob stavěn, vyplývá, že bohatstvím se panovnickému okruhu nemohli rovnat. V hrobce nebyly mumie a jako materiál byly použity hliněné cihly a podřadnější vápenec.

Při prohlídce Havás poukázal na to, že mezi symboly na stěnách hrobky se několikrát objevuje oko a zub, což je neklamný znak toho, že mrtví byli zubaři. Nejvyšší z nich se jmenoval Ij Mraj. Muži nebyli příbuzní, ale fakt, že byli pohřbeni společně, svědčí o tom, že byli partneři nebo kolegové.

Zatím bylo objeveno asi jen 30 procent egyptských památek

Na sloupech u vchodu ke hrobu hlavního dentisty jsou výjevy ze života lidí, kteří žili před více než 4000 lety. Zubař je na nich zachycen při denních rituálech. Kromě jiného lze vidět porážení zvířat i obětování 1000 bochníků chleba a 1000 džbánů s pivem za mrtvého. Vedle vstupu jsou falešné dveře pokryté miniaturními a pečlivě vyvedenými hieroglyfy. Podle archeoložky Carol Redmountové z Kalifornské univerzity zde bylo místo kontaktu mezi mrtvým a světem živých.

Egyptské památky jsou předmětem výzkumu 150 let, ale Havás říká, že objeveno bylo zatím zřejmě jen 30 procent z toho, co Egypt stále skrývá.