David Blunkett, který je slepý, byl jednou při formálním obědě posazen vedle královny a ona mu nabídla, že mu nakrájí maso. Blunkett uvádí tuto historku ve svých pamětech.

"Když jsem byl předsedou sheffieldské městské rady, stalo se, že královna a její manžel, vévoda z Edinburghu, přijeli do Sheffieldu na oficiální návštěvu a já jsem pro ně pořádal oběd. Byla to velmi příjemná příležitost sedět vedle Jejího Veličenstva a moci si s ní normálně promluvit."

"Jen mi přišlo trochu nezvyklé - a doufám, že mi promine, že se o tom zmiňuji - když se dvakrát nabídla, že mi nakrájí maso. Bylo to od ní velmi ohleduplné a laskavé. Zvláštní mi jen přišlo, co dodala, když jsem její nabídku s poděkováním odmítl. Řekla totiž: ´Víte, jsem na to zvyklá, často krájím maso pro své psy.´"