Rozšířit znalosti si mohou v historii a mytologii homosexuality, práci s lidmi různých sexuálních orientací, ale naučí se také základy prastarého šamanismu.

Studenti v kurzech pracují s tématy týkajícími se bisexuality, lesbické rovnoprávnosti, léčby závislosti, problémů mládeže, stárnutí a alternativní víry.

"Program byl vytvořen, aby studentům psychologie přinesl pozitivní přístup k homosexualitě. Je určen pro všechny, kteří chtějí posílit svou identitu s touto kulturou a pracovat ve společnosti, budovat důstojnost, rovnoprávnost, sebevědomí homosexuální společnosti, také se naučí pracovat s homosexuálními klienty," míní profesor Douglas Sadownick, který je garantem této sekce.

Také Charley Lang vedoucí kurzu pozitivní psychoterapie pro lesbické, gay, bisexuální a transgender lidi vítá nové zaměření oboru: "Pocity opomíjení a strachu nejsou výsledkem lidského selhání. Takové pocity jsou výsledkem pohlavního (gender) systému jako takového. Vidím v novém programu naší univerzity odvážný a nezbytný krok v odpovědi na tento proces."