Podobných průletů je přitom jako šafránu - naštěstí pro nás. Případná srážka s takovým tělesem by totiž měla nedozírné následky a nějakým způsobem by se dotkla celé populace. Vzdálenost 432 308 km od Země, ve které planetka v pondělí minula naši planetu, není o moc větší než vzdálenost, ve které nás obíhá Měsíc. K nejtěsnějšímu průletu došlo 3.července v 6:25 našeho času.

Planetka s označením 2004 XP14 byla objevena 10. prosince 2004 pomocí automatického systému LINEAR. Ten pracuje ve státě Nové Mexiko v USA a podílí se nejvýraznější měrou nejen na objevu planetek ale i komet. Planetka bude viditelná v souhvězdí Draka, ale vzhledem k velikosti je její jasnost malá. Pro její sledování musíte být vybaveni relativně dobrým dalekohledem a také mít zkušenosti s identifikací na hvězdném nebi.