Ledy se ale pohnuly v samotném Vatikánu, kde předseda Pontifikální komise pro historii Walter Brandmuller zahájil proces, na jehož konci má být laskavější pohled na "arcilotra". Řízení povede i katolický spisovatel a papežův přítel Vittorio Messori, jehož účast naznačuje požehnání nejvyšších míst.

"Zatímco například Dante umístil Jidáše do nejhlubších míst pekla, badatelé jsou tradičně v odsuzování Jidáše opatrnější," předeslal Messori, podle nějž může případné očištění zlepšit židovsko-křesťanské vztahy. Démonizování Jidáše bylo totiž součástí staletého očerňování Židů jako vrahů Mesiáše, od něhož vedla přímá cesta k antisemitismu.

Jidáš byl ortodoxní Žid

Jidáš přitom hrál v tomto neblahém trendu zcela zvláštní roli, neboť byl na rozdíl od většiny Ježíšových polopohanských učedníků z Galileje jediným Židem pocházejícím z ortodoxních jeruzalémských kruhů. Jeho jméno ostatně zní v originále Juda a teprve překladatelská úprava na Jidáše je měla odlišit.

Zosobňování Jidáše s židovským národem ještě více posílily středověké obrazy, které ho znázorňovaly s nápadně židovskými rysy a nezbytným měšcem dokládajícím jeho úplatnost a lakotu. Nedobře dopadl Jidáš i v muzikálu Jesus Christ Superstar, kde vystupuje jako zlobný a zklamaný muž, nemluvě o filmu Mela Gibsona Umučení Ježíše Krista, kde potupně hyne mezi červy a hmyzem.

První vydání tajného spisu

Zahájení rehabilitace shodou okolností doprovází vůbec první vydání Jidášova evangelia, 62stránkového papyru, nalezeného před půlstoletím v egyptském al-Minjá. Překlad koptského textu do angličtiny, němčiny a francouzštiny připravil časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou Maecenasovou nadací. 

Ačkoli obsah evangelia vydavatelé zatím přísně tají, z některých náznaků vyplývá, že neortodoxní text učedníka hájí a tvrdí, že zrada byla součástí božího plánu, protože bez ní by nemohlo dojít ke vzkříšení a vykoupení lidstva.

Biblisté ovšem upozorňují, že evangelium nesepsal samotný zrádce, nýbrž až ve čtvrtém století skupina zaštiťující se Jidášovým jménem. Překladatelem textu je profesor ženevské univerzity Rodolphe Kasser, jeden z předních světových znalců koptštiny.

Některým teologům diskuse vadí

Podle názoru řady novozákonních badatelů možná Jidáš patřil ke skupině zélótů, židovských bojovníků za svobodu, usilujících o násilné svržení římského jha. Zradou Ježíše se prý snažil vyprovokovat svého Mistra k mesiášskému zásahu, což by mohl dokazovat fakt, že třicet stříbrných byla malá částka, kterou by si zrádce příliš nepřilepšil.

Oživená diskuse o nejznámějším zrádci dějin ale některým teologům přece jenom vadí - podle vatikánského odborníka Giovanniho D´Ercola může směšování výpovědi evangelií s apokryfním spisem vyvolat v mnoha věřících velký zmatek a napáchat velké škody.