Podle Brigitte Kanatschnigové, která jeden z takových kurzů vede ve městě Wels v Horních Rakousích, se do něj zapisují tři typy mužských: zapřísáhlí staří mládenci, ti, kteří chtějí udělat dojem na manželku nebo přítelkyni, a ti, kteří se s partnerkou právě rozešli.

"Snažím se, aby ty lekce byly co nejzábavnější, abych jim ukázala, že žehlení není jen otravná domácí práce. Jakmile dostanou košili, začnu jim měřit čas. Jsou šťastní jako malí kluci, když se jim podaří vyžehlit ji dříve, než odpískám konec," vysvětluje.

Extra stimulem je pro zanícené žehlíře účast na ochutnávce vín na konci dne žehlení. Školení trvá od 10:30 do 19:30 a přijde v přepočtu na necelých 5000 korun za snídani, lekci žehlení a ochutnávku vinného moku