O svém domnělém úmrtí se dozvěděla před osmi měsíci naprosto náhodně. Při policejní kontrole dokladů nebyla schopna žádné dokumenty předložit, protože jí je údajně někdo ukradl.

Na stanici, kam byla předvedena, však policisté podle údajů, které uvedla, překvapeně zjistili, že mají před sebou "mrtvou".

Následující šetření ukázalo, že před sedmi lety byla nalezena v zahrádkářské kolonii mrtvola ženy, o níž příbuzná Strzyzewské prohlásila, že v ní poznává svou sestru Helenu, kterou ovšem už dlouhá léta neviděla.

Šokovaná sestra i jedna bývalá sousedka však teď Strzyzewskou identifikovaly. Ta nyní doufá, že bude oficiálně vrácena do života a s novými papíry si bude moci zažádat o sociální podporu.