Z poloostrova Attika vede plánovaná trasa přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santoriny na Krétu. Poslední část s délkou přes 100 kilometrů představuje testování vzdáleností, které mohly hrát podstatnou roli při posuzování šíření zemědělství.

„Napodobujeme postup lidí před osmi tisíci lety, kdy se zemědělství šířilo. My prokazujeme to, že jednou z možností byly dřevěné lodě,“ vysvětlil Novinkám člen posádky Jiří Miler.

Ve člunu se budou střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Poplují v plavidlu vydlabaném z jednoho kusu dubového dřeva, se kterým pluli už před dvaceti lety.

Monoxylon

Monoxylon

FOTO: Novinky

Dvacetiletý člun poupravovali tak, aby byl rychlejší. Předlohou mu bylo 8000 let staré neolitické plavidlo nalezené v jezeře Bracciano u Říma v roce 1995. Upravený člun expedice několikrát testovala na Labi i na nádrži Rozkoš.

Trasa jejich plavby skončí na již zmiňované Krétě. Doprovázet by je měla podpůrná moderní loď. Rozpočet akce, ve kterém je zahrnutý i dokumentární film a kniha, se pohybuje okolo 1,4 milionu korun.

S sebou by měli vézt náklad, který by v minulých dobách převážela skutečná posádka. Povezou pšenici nebo třeba domácí zvíře.

Monoxylon

Monoxylon

FOTO: Novinky

První expedice proběhla už v roce 1995. Trasa tehdy vedla napříč Egejským mořem a přepádlovali 300 kilometrů. Druhá expedice Monoxylon II. přepádlovala kilometrů 800 a vedla západním pobřežím Středomoří.