Jako nelichotivé se jeví podle studie označení „cyklista”. Má v lidech vyvolávat zbytečnou agresi, nepochopení, a navíc z něj není zřejmé, že se jedná o lidi. Mělo by se prý tak nahradit označením „lidé, kteří jedou na kole”.

Studie prováděna Dopravním institutem v Austrálii ukázala, že z celkem 442 respondentů každý pátý na silnici úmyslně blokuje cyklisty, devět procent jim dokonce autem kříží cestu.

Problém je i dehumanizace

V dotazníku dokonce více než polovina lidí, kteří na kole nejezdí, označila cyklisty za  „ne tak docela lidi”. Objevovaly se názory, že cyklista je v podstatě něco mechanického.

Právě dehumanizace cyklistů je dalším problémem. Proto by podle studie měli cyklisté dostat obrazně řečeno lidskou tvář. Mělo by to zmírnit agresivitu, zlepšit obraz v očích necyklistické veřejnosti a redukovat trauma cyklistů z toho, že nejsou plnohodnotnými účastníky provozu.