Osvětlení desetitunové dřevěné hlavy se může měnit, aby znázornilo pocity štěstí, smutku a veselosti. Lidé se mohou po setmění prostřednictvím twitteru s hlavou „spojit“ a dát najevo, jak se zrovna cítí. Hlava začala pocity promítat v sobotu.

Na místo určení byla hlava přepravena lodí.

Na místo určení byla hlava přepravena lodí.

FOTO: Daniel Shearing

Steuart Padwick v televizi Sky řekl, že jde o symbol „naděje, statečnosti, soucitu, pozitivního přístupu a změny pro ty, kdo problém s duševním zdravím měli nebo se s ním stále potýkají, a pro lidi, kteří je podporují“.

Hlava upozornuje na kampaň Time to Change, která se snaží odstranit stigma duševních poruch.

Hlava upozornuje na kampaň Time to Change, která se snaží odstranit stigma duševních poruch.

FOTO: Daniel Shearing

Pozitivní pocity nesou většinou několik barev současně. Pocit zamilovanosti reflektuje hlava růžově, modře a červeně, štěstí růžově a žlutě, naděje má barvu světle modré, radost oranžové a žluté. Nenávist svítí bíle, smutek šedomodře, zlost červeně.