Vězení u města jménem Sremska Mitrovica ležícího asi 70 kilometrů západně od Bělehradu je největší věznicí v Srbsku. Ke stovkám vězňů od loňského listopadu přibylo i 260 psů, kteří tak odstartovali projekt, jenž má pomoci nejen jim, ale i samotným trestancům.

Péče o psy má mezi trestanci rozvinout empatii, vytrhnout je z monotónního životního rytmu ve věznici a rovněž je naučit každodenním povinnostem a zodpovědnosti. Projekt je zatím v počáteční fázi, o kotce a výcvik zvířat se nyní stará jen 12 vězňů. V budoucnosti se počítá s větším zapojením mužů za mřížemi včetně pachatelů těžších zločinů.

Při pravidelném cvičení se psi učí základní povely, aby pak mohli být eventuálně adoptováni. Projekt je tak výhodný pro všechny. Opuštěných či zatoulaných zvířat je spousta a psi mají konečně jídlo, střechu nad hlavou a lidskou společnost. Pro vězně je to kromě výše zmíněného přínosu i možnost, jak třeba v budoucnu dostat zaměstnání.

Naděje na práci i snížená recidiva

Po absolvování kurzu vězni dostanou certifikát, se kterým se mohou ucházet o práci jako výpomoc v útulcích nebo u psích chovatelů. Cvičitelským dovednostem se učí pod dohledem profesionálních cvičitelů.

O tom, jak tyto projekty pomáhají, mohou referovat studie z USA, kde nejstarší psí programy vznikly už na počátku osmdesátých let. Vězni se naučili být zodpovědnější a významně se u nich snížila recidiva.

„Ten potenciál toho, co tu děláme, je právě v rehabilitaci těch nejtěžších zločinců. Pokud se nám tohle podaří zvládnout, tak to bude opravdový přínos a výsledek, na který budeme moct být hrdí,“ pronesl šéf věznice Aleksandar Alimpic na adresu projektu, který je zaštítěn Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).