Na soše staré několik staletí se začaly objevovat praskliny, a tak byla převezena do Madridu, kde se jí ujali restaurátoři v čele s Gemmou Ramírezem. Jedna z prasklin na Ježíšově rouchu však vypadala příliš pravidelně a když odborníci sňali sochu z kříže, zjistili, proč.

Detail skrýše, kam kaplan dopis ukryl.

Detail skrýše, kam kaplan dopis ukryl.

FOTO: Profimedia.cz

V Ježíšově zadní části totiž byla dutina, ve které byly ukryty dva zažloutlé listy popsané úhledným písmem z obou stran. Jejich autorem je muž jménem Joaquín Mínguez, který v té době sloužil jako kaplan v katedrále města Burgo de Osma.

Podle dopisu je autorem sochy Manuel Bal, který stvořil více podobných v celém regionu.

Podle dopisu je autorem sochy Manuel Bal, který stvořil více podobných v celém regionu.

FOTO: Profimedia.cz

V dopise podává poměrně podrobnou zprávu o Španělsku té doby. Nejprve popisuje úspěšnou úrodu v regionu a zmiňuje, že na vesnici udeřilo několik krutých ran tyfu (tento termín byl poprvé použit právě v 18. století). Kromě života ve vesnici se Mínguez rozepisuje i o detailech španělského politického života a nezapomene ani připomenout Španělskou inkvizici.

„Záběr událostí, které kaplan popisuje, napovídá, že Mínguez dopis od počátku zamýšlel jako vzkaz budoucím generacím,“ řekl listu El Mundo místní historik Efren Arroyo, který je z objevu nadšen.

Ježíšova socha skrývala tajemství.

Ježíšova socha skrývala tajemství.

FOTO: Profimedia.cz

Originály dopisu byly zaslány burgoskému arcibiskupovi a budou archivovány. Ježíšovo pozadí ale prázdné nezůstane. Byly do něj uloženy kopie listů, aby byl zachován Mínguezův záměr zanechat odkaz budoucím generacím.