Podle ošetřovatelky tento gorilí taneček slouží jako zpestření a obohacení života v zoologické zahradě.

„Mentální i fyzická stimulace je důležitou součástí péče o všechna zvířata v zoo,“ řekla Orrová. V případě primátů pak může takové obohacování nabývat velmi rozmanitých a složitých podob.