Matkou mláděte je třináctiletá samice, kterou ostravská zoo získala loni v říjnu 2016 ze Zoo Le Pal ve Francii. Chovatelé věřili, že by právě její příchod mohl být nadějí na rozmnožení tohoto druhu lemurů. Samice už totiž v minulosti odchovala dvě mláďata.

„Pohlaví mláděte zatím neznáme a nebudeme znát minimálně prvního půl roku. Obě pohlaví se rodí zbarvená jako samice, teprve v šesti až osmi měsících se maska změní podle pohlaví. Velmi bychom si přáli, aby to byla samička, protože těch je v evropské populaci velký nedostatek,“ uvedla chovatelka Jana Kanichová.

Už se osměluje

Celá lemuří rodina byla až do úterý v zázemí jednoho z osmi ostrovů, které jsou v areálu zoo pro lemury vybudovány, a návštěvníci ji tak nemohli vidět. Nyní už se lemuři mohou pohybovat po celém ostrově.

„Mládě se ještě vozí na těle samice a je obtočené kolem pasu, ale už se postupně osměluje a samo objevuje okolní svět. Ostrov s lemury mongoz najdou zájemci pod výběhem žiraf a dalších afrických kopytníků v blízkosti expozice Mokřady,“ doplnila mluvčí.

Lemur mongoz je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů, což je poslední před kategorií vyhubených. Hlavní příčinou snižující se populace ve volné přírodě je rychlý úbytek přirozeného prostředí a lov pro maso.

Celková populace těchto lemurů v evropských zoologických zahradách čítá méně než 50 jedinců, z nichž je asi 30 samců a 18 samic. Z těchto je sestaveno 16 chovných párů. Za posledních pět let se však rozmnožily pouze čtyři z nich. Z šesti narozených mláďat přežila čtyři.