Kromě papoušků lze na největší výstavě svého druhu v Česku vidět i další ptáky od drobných exotů až po velké tukany, zoborožce, zástupce hrabavých ptáků a vodní drůbeže.

Návštěvníci mohou obdivovat mj. největšího papouška na světě - aru hyacintového, který dorůstá délky až jednoho metru. Pochází z Jižní Ameriky a patří mezi nejinteligentnější ptačí druhy.

Ve své domovině – amazonské džungli a rozsáhlém močále Pantanal, který se rozkládá na pomezí Brazílie, Bolívie a Paraguaye – byl dlouhou dobu ohrožen. Poslední léta ale jeho populace díky důsledné ochraně stoupá. Daří se mu také u českých chovatelů.

Papoušek ara hyacintový

Papoušek ara hyacintový

FOTO: Exota Olomouc

„Rozmnožit ary hyacintové není vůbec nic jednoduchého. Vždyť jenom fakt, že mláďata se osamostatňují až po roce života, vypovídá o tom, jak náročný je to papoušek z hlediska chovu i odchovu,“ uvedl ředitel výstavy Jan Sojka.

Chovný pár arů hyacintových podle něj nezřídka zahnízdí poprvé až ve dvanácti letech věku. „I z těchto důvodů se arové hyacintoví na výstavách exotického ptactva takřka nevyskytují, Exota Olomouc je velkou výjimkou,“ zdůraznil Sojka.

V Jižní Americe má svou domovinu i nevzácnější papouščí druh - ara kaninda, který lze také nyní v Olomouci spatřit. Žije výhradně v Bolívii, kde zbývá posledních 300 jedinců. „Situace v jeho domovině není dobrá, protože ubývá vhodných biotopů pro hnízdění,“ poznamenal Sojka.

Ara kaninda

Ara kaninda

FOTO: Exota Olomouc

Na olomouckém výstavišti jsou prezentovány i další zástupci největšího papouščího rodu – arů. Jde o ary zelené, zelenokřídlé, arakangy, vojenské, ararauny, červenouché a malé.

Na výstavě je k vidění mj. také vzácně chovaný černý kakadu havraní.

„Podařilo se nám také sehnat velmi zajímavou kolekci loriů, kteří začínají být kvůli náročnosti chovu stále vzácnější,“ konstatoval Sojka.

Kakadu havraní

Kakadu havraní

FOTO: Exota Olomouc

Zajímavostí je mj. i kolekce malých tukanů – arassariů, nejrozsáhlejší, jaká kdy byla v Evropě prezentována. Jde o osm druhů včetně vzácného evropského prvoodchovu arassari amazonského.

Exota Olomouc patří mezi největší výstavy svého druhu v Evropě. Tradici drží již čtyři desetiletí a láká desítky tisíc návštěvníků nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Belgie, Holandska, Maďarska a dalších zemí.