O místo plné mravenčích příbytků se v roce 1996 začala zajímat skupinka ochránců přírody v Borech. Provedl se zde průzkum, který prokázal, že se jedná o druh mravence pospolitého (Formica polyctena).

Naučná stezka Šebeň byla v roce 2002 vyhlášena Přírodní památkou. Na její trase je umístěno deset panelů, kde se o mravencích lesních můžete dočíst zajímavosti z jejich života.

Mravenec pospolitý (Formica polyctena) - druh mravence lesního

Mravenec pospolitý (Formica polyctena) – druh mravence lesního

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Pro mravence je velice důležitý způsob lesního hospodaření. Ke svému životu potřebují dostatek potravy, světla. Pokud se tato situace, například kácením lesů, změní, prostě svá obydlí přestěhují o kus dál.

Mraeniště v Šebeni dosahují výšky přibližně 60 cm a šířky zhruba 130 cm

Mraveniště v Šebeni dosahují výšky přibližně 60 cm a šířky zhruba 130 cm

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Stavba nového mraveniště trvá 30 až 60 dnů. Ta šebeňská dosahují výšky kolem 60 cm a jsou zhruba 130 cm široká. Nejvyšší kupy tu ale dosáhly výšky až dvou metrů a průměr mraveniště byl více než pět metrů. Tamní výskyt lesních mravenců patří k největším ve střední Evropě.