Robyn, která byla nalezena v ulici Sherwood v pobřežní lokalitě Port Macquarie, a proto byla pojmenována podle Robina Hooda, vykazuje všechny příznaky pokročilého stadia choroby. Je pravděpodobné, že ji za několik měsíců čeká bolestivá smrt.

K nedávným epidemiím chlamydiové infekce přispívá rozšiřování výstavby na území, kde koaly žijí, vysvětluje Cheyne Flanaganová, ředitelka nemocnice pro koaly v Port Macquarie. „Zvířata jsou pod tlakem, jsou nucena žít více vedle sebe, a tím rostou interakce mezi jednotlivými vačnatci, které zvyšují riziko nákazy,” říká.

Soupeření o území a potravu zvyšuje stres, to postihuje imunitní systém zvířat a činí je více ohroženými nemocí.

Někde koaly vymizely

Prognóza pro Robyn je stejně chmurná jako pro populace koal na východním pobřeží Austrálie, které jsou navíc častou obětí útoků psů a změn klimatu. Navíc je ohrožuje automobilový provoz.

Když do země přišli první britští osadníci v roce 1788, bylo zde více než deset miliónů koal. Protože žijí zavěšeny na stromech, je těžké odhadnout jejich počet, ale Vědecký výbor pro ohrožené druhy uváděl v roce 2010, že jich je více než 188 000.

V některých částech Queenslandu podle nedávné studie téměř vymizely. V tomto státu, stejně jako v Novém Jižním Walesu a na území australské metropole, jsou označovány jako „zranitelný” druh.

„Pokud jde o jejich dlouhodobé šance, nejsem vůbec optimista,” říká Damien Higgins ze Sydneyské univerzity. „Tlak přetrvává. Dokud budou chtít lidé žít tam, kde žijí koaly, budou problémy,” dodává.

Populace hyne

Australské koaly jsou již dlouho vystaveny chlamydiovým infekcím, které se liší od těch, jež postihují lidi. Podle posledních studií mohou tyto infekce pocházet z kmenů přítomných v dobytku, který před dvěma staletími do Austrálie přivezli osadníci. Dopady infekcí a jejich šíření však zvyšuje stres způsobovaný lidskou činností.