Jeden z návštěvníků zoologické zahrady v tchaj-wanském hlavním městě Taipei natočil dojemnou vzájemnou želví pomoc.

Převrácená želva se bezmocně plácala na svém krunýři do chvíle, než k ní přispěchala druhá. Za několik desítek vteřin se jí pak podařilo kolegyni dostat zpátky na všechny čtyři.

Dojímavou scénu prý sledovala skupina školáků, která želvu v jejím počínání nadšeně povzbuzovala. A když své snažení želva úspěšně dokončila, vyvolala mezi přítomnými dětmi nefalšovanou a upřímnou radost.