Otcem umělých dravců je Nizozemec Nico Nijenhuisem ze společnosti Clear Flight Solutions. Ptáci jsou dálkově ovládáni a jejich pohyb je tak dokonalý, že dokážou pronásledovat drobnější ptactvo a vyhnat je z oblasti. Navíc při pouhém pohledu nejsou k rozeznání od živých.

Robopták sestrojený Nico Nijenhuisem, model sokola poletí až 80 km/h.

Robopták sestrojený Nico Nijenhuisem. Model sokola poletí až 80 km/h.

FOTO: Clear Flight Solutions

Autoři umělých dravců tvrdí, že v oblastech, kde je testovali, klesl výskyt drobných ptáků, které by mohli vletět do motorů letadel, až o 50 procent.

Tělo modelu sokola stěhovavého je více než 58 cm dlouhé s rozpětím křídel 120 centimetrů. Může dosáhnout rychlosti až 80 km/h. Je navržený tak, aby odstrašoval ptáky do hmotnosti až tří kilogramů.

Robotický sokol s rozpětím 120 cm.

Robotický sokol s rozpětím 120 cm

FOTO: Clear Flight Solutions

Model orla má tělo téměř dvakrát delší než sokol a rozpětí křídel dosahuje až 220 cm. Tento model je navržený tak, aby odehnal jakýkoliv druh ptáka.