Když dopravní policista Jason Gates řidičku zastavil a přistoupil k jejímu vozu, nejdřív si myslel, že se chce z pokuty vykroutit. Záhy mu ale došlo, že se žena dusí sendvičem.

Poplácání po zádech nepomohlo, a tak ji vytáhl z auta a osvědčeným Heimlichovým manévrem z ní zaskočené sousto vytlačil. „Cítím, že jsem jen udělal to, za co jsem placen. Jsem rád za ni, že jsem tam byl,“ popsal Gates, který se svěřil, že během své devítileté praxe u sboru použil tento hmat poprvé.

Zachráněná řidička se okamžitě vrhla policistovi kolem krku a se slzami v očích ho objímala. Nejen, že jí zachránil život, ale nakonec žena nedostala ani pokutu za porušení dopravních předpisů.

Heimlichův manévr se používá k vypuzení předmětu, který ucpal dýchací cesty. Ten, kdo ho provádí, se postaví za postiženého, obejme ho kolem hrudníku a krátce a intenzivně zatlačí směrem nahoru. Může při něm ale dojít například k poranění žeber či jater.