Lavatori prohlásil, že téma andělů se stává s rozvojem nových náboženství znovu aktuální. „Domnívám se, že v křesťanství dochází ke znovuobjevení andělů,“ řekl v Římě na konferenci italské umělecké nadace, kde se probíralo křesťanské umění. „Nevidíte je, spíše je cítíte. Jsou trochu jako sluneční světlo procházející křišťálovou vázou,“ dodal.

Termín „angelos“ se podle profesora historie Valeria Massima Manfrediho poprvé objevilo v řecké Mýkénské kultuře před více než třemi tisíci lety a znamená posel. To, že chyběl popis jejich vzhledu, popustilo umělcům fantazii, zpodobňovali je pak třeba jako lidské osoby s křídly.

Monsignor Giovanni Tonucci uvedl, že andělé jsou „čistými dušemi“. „Nahlížení do historie andělů je nahlížení do kultury lidskosti,“ konstatovali organizátoři konference. Podle nich andělé inspirovali náboženské a filosofické myšlení a to vedlo k jejich uměleckému ztvárnění.

Není náhodou, že se konference, na níž se probíralo téma andělů, konala krátce před Vánocemi. Různorodé okřídlené postavičky slouží jako lákadlo obchodníků či jako dekorace tematických výstavek. „Není to jejich skutečná podoba. Nemají křídla a nevypadají jako cherubové,“ řekl Lavatori.