Dojemná fotografie zachycuje smutně působícího slona, který svým chobotem obmotal kel mrtvého kamaráda, aby se s ním rozloučil. Zůstal takto nehnutě stát po celé hodiny.

Když na místo dorazila Chaneyho skupina, na těle mrtvého giganta už hodovali supi a hyeny. Průvodce skupiny, která na mrtvého slona narazila, zavolal správcům parku kvůli odstranění zdechliny, aby pytláci nemohli ukrást kly padlého slona.

V té chvíli přišel na místo další slon, který přišel vzdát hold svému mrtvému souputníkovi. Zatímco slon stál u svého mrtvého kamaráda, hyeny a supi s respektem čekali, až z místa odejde.