Poražený svého soupeře v záchvatu vzteku chytil za paruku a po krátké tahanici ho strhl na zem, kde šarvátka pokračovala. Oba soutěžící nebrali ohled na své šaty a nemilosrdně se do sebe pustili.

Přihlížející a ochranka se je od sebe snažili odtrhnout, ale šlo to jen ztěžka. Rváči se pevně drželi a bylo potřeba několika lidí, aby je uklidnili.

Podle místních médií stála za zkratem poraženého domněnka, že porotci vyhlásili špatného vítěze. Tím správným měl být pochopitelně on.