Semafor, který byl označován jako nejsložitější na světě, uváděl řidiče do rozpaků už od loňského května, kdy byl na křižovatku umístěn. Světla totiž mířila do všech stran a měnila se zcela nahodile, motoristé tak netušili, jak mají reagovat.

Dopravní úřad instalaci semaforu nedoplnil žádnými dalšími značkami, které by vysvětlovaly jeho účel. Pouze bylo opakovaně uváděno, že řidiči si nemají semaforu všímat. Sloužil totiž jen ke zkrášlení jinak prázdné křižovatky.

„Vypadá velmi pěkně v noci, ale řidiči by jej měli ignorovat,“ vysvětloval mluvčí úřadu zvláštní přístup k dopravnímu značení. Až po dlouhých měsících plných stížností a dopravních komplikací se úřad tento víkend konečně odhodlal k odstranění matoucího semaforu.