Chvíli po příjezdu hasičů a policie bylo o celé situaci jasno. Nejednalo se o žádné pekelné síly, ale o ohromné množství metanu, který byl ve vodě obsažen. Jak se metan dostal do vody, se ukázalo za pár dní.

Voda vede do domu z nedaleké studny pro pitnou vodu. Poblíž studny se ovšem začal těžit právě metan, který kvůli otřesům způsobeným těžbou pronikl až do studny, kde kontaminoval vodu na více než dvojnásobek bezpečné úrovně.

Hořlavá voda se objevila na více místech po celé zemi. Situaci začal řešit už i Kongres, který se zabývá těžbou v blízkosti zdrojů pitné vody. Představenstvo společnosti, jež zmíněnou situaci zavinila, vše označilo za náhodu a zatím nikdo nebyl dohnán k zodpovědnosti.

Rodině paní Klineové zatím nezbývá nic jiného, než pít balenou vodu a nepouštět kohoutky v celém domě.