Výr velký, jehož rozpětí dosahuje až 180 centimetrů, byl v Northamu spatřen poprvé v únoru. Čím víc se v malém městečku zabydloval, tím víc si troufal. Ze začátku létal do jednotlivých domů a snažil se tam usídlit. Později napadl několik psů a poslední kapkou bylo, když způsobil krvavé zranění jednomu z obyvatel.

Rozezlení občané se proto báli, že sova si jako svůj další terč vybere malé dítě, a tak zavolali ochránce přírody s žádostí o odchyt. Ti ptáka chytili a umístili do útulku.

Výr velký se na britských ostrovech příliš nevyskytuje, předpokládá se proto, že zmíněná sova unikla z rezervace nebo jednotlivci, který ji choval jako mazlíčka.